Cây trồng ăn trái

Vệ sinh vườn và phun thuốc định kỳ sẽ phòng được bệnh đốm nâu trên thanh long

Đó là khẳng định của 29 thành viên tham gia thực hiện mô hình “Thâm canh thanh long bền vững an toàn dịch bệnh” do Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư tỉnh tổ chức tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.

Vệ sinh vườn và phun thuốc định kỳ sẽ phòng được bệnh đốm nâu trên thanh long
Phun thuốc phòng bệnh đốm nâu.  Ảnh: Đ.H

Ông Trương Văn Ba – thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí cho biết: 300 trụ thanh long của gia đình mùa thanh long chính vụ năm 2016 cho thu nhập khá, bệnh đốm nâu chiếm chỉ khoảng 10 – 20%; so với 2 năm trước đây chưa tham gia mô hình vào mùa thanh long chính vụ bị nhiễm bệnh đốm nâu hơn 80% và hầu như không bán được. Năm 2015 tham gia mô hình “Thâm canh thanh long bền vững an toàn dịch bệnh” do Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư tỉnh tổ chức, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh theo chương trình VietGAP được cán bộ của Trạm Khuyến nông huyện hướng dẫn tận tình, nhất là thực hiện tốt khâu vệ sinh vườn, thu gom cành, quả bị bệnh đem tiêu hủy bằng vôi và chế phẩm BIO – ADP để diệt trừ bào tử nấm đã mang lại hiệu quả. Ông Ba nói, hiệu quả càng cao hơn nếu trong vùng trồng thanh long, tất cả cộng đồng cùng tham gia. Ngoài ra, để bệnh đốm nâu không tiếp tục phát sinh, tốt nhất nông dân nên áp dụng biện pháp chọn lấy cành non vào thời điểm mùa khô và phun thuốc phòng trừ nấm theo định kỳ.

Tại buổi tổng kết 2 năm thực hiện mô hình “Thâm canh thanh long bền vững an toàn dịch bệnh”, vườn thanh long của 29 thành viên tham gia mô hình phát triển tốt hơn so với trước đây, mức độ nhiễm bệnh giảm hơn 50%. Do đó, xã Hàm Trí sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nhà vườn thanh long áp dụng rộng rãi mô hình “Thâm canh thanh long bền vững an toàn dịch bệnh”, nhất là tổ chức chiến dịch cộng đồng nhà vườn thanh long cùng tham gia vệ sinh vườn, cắt bỏ cành, quả nhiễm bệnh đem tiêu hủy bằng vôi và chế phẩm BIO – ADP để diệt trừ bào tử nấm.

Nguyễn Thường

Nguồn: Nghenong