Cây trồng lương thực

Lúa TBR 225 ‘lấn sân’

Qua nhiều vụ trình diễn, vụ mùa 2016 huyện Nam Sách (Hải Dương) đã mở rộng dần diện tích giống lúa TBR 225 bởi đáp ứng được các nhu cầu của nông dân sản xuất lúa.

Lúa TBR 225 'lấn sân'
Hội thảo đầu bờ giống lúa TBR 225 tại Nam Sách, Hải Dương

Nhu cầu thâm canh giống lúa có năng suất cao, cơm ngon, TGST ngắn, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, ít mẫn cảm với bất lợi thời tiết, ưa thâm canh… đã trở thành bức thiết đối với nông dân sản xuất lúa hiện nay.

Qua nhiều vụ trình diễn, vụ mùa 2016 huyện Nam Sách (Hải Dương) đã mở rộng dần diện tích giống lúa TBR 225 bởi đáp ứng được nhu cầu trên.

TBR 225 là giống lúa thuần bản quyền của Cty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình, được công nhận là giống quốc gia năm 2015. Giống có các đặc tính quý như TGST ngắn (vụ mùa 100 – 105 ngày), đẻ nhánh khỏe, lá đứng, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to dài, thích ứng rộng, khả năng chống chịu với bất lợi thời tiết và sâu bệnh khá tốt. Giống có tiềm năng năng suất khá cao(70 – 75 tạ/ha), cơm dẻo, thơm.

Vụ mùa 2016 huyện Nam Sách phối hợp với Cty bố trí một số mô hình trình diễn ở các xã với tổng diện tích 8ha trên các chân v