Cây trồng ăn trái

Trồng hồng không hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tỉnh Bắc Kạn hiện có hơn 1.000 ha hồng không hạt được phân bố rải rác ở huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Ngân Sơn.

Hồng không hạt Bắc Kạn đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và nằm trong top 100 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam cũng là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế địa phương, trung bình cứ 100 gốc hồng cho thu hoạch khoảng 50 triệu đồng/năm.

Trồng hồng không hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao
Mô hình trồng hồng không hạt tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể.
Trồng hồng không hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao
Thu hoạch hồng không hạt tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể.
Trồng hồng không hạt mang lại hiệu quả kinh tế cao
Trung bình cứ 100 gốc hồng cho thu hoạch khoảng 50 triệu đồng/năm.

Đức Hiếu

Nguồn: Nghenong