Thông tin báo chí

Tại sao chúng ta cần canh tác hữu cơ và biến đổi gen cùng tồn tại một cách hoà thuận?

Quan điểm ủng hộ công nghệ biến đổi gen (BĐG)

Năm 2010, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Research Council) đã phát hành đánh giá tổng quát toàn diện đầu tiên về tác động tích cực của công nghệ biến đổi gen (BĐG) mang lại trong cải tiến nông nghiệp. Báo cáo đưa ra một danh sách các lợi ích, trong đó bao gồm khả năng giúp nông dân giảm bớt lượng thuốc trừ sâu và các chất hoá học có hại trong canh tác. Khi các nông trại bắt đầu ứng dụng công nghệ BĐG từ năm 1996, họ cũng thấy được chi phí sản xuất giảm đi và năng suất cao hơn so với canh tác thông thường. Ngày nay, gần như toàn bộ ngô, đậu nành và bông là cây BĐG và các kỹ thuật này được đánh giá là phương thức hứa hẹn nhất đảm bảo nuôi sống dân số thế giới đang tăng trưởng.

Các kết luận này được nhắc lại vào năm ngoái, trong một nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 147 báo cáo khoa học trước đó, thực hiện bởi 2 giáo sư hàng đầu của Đức, và được xuất bản trên PLOS ONE – Báo cáo Phân tích khoa học tổng hợp về Tác động của Cây trồng BĐG. Nghiên cứu kết luận cây trồng từ hạt giống BĐG giúp giảm 37% lượng thuốc trừ sâu sử dụng, gia tăng năng suất thêm 22%, đồng thời tăng lợi nhuận cho người nông dân (một phần nhờ chi phí sản xuất giảm) thêm 68%.

Trong khi đó, các nhà sản xuất và ủng hộ BĐG cũng như canh tác truyền thống thường đánh giá canh tác hữu cơ là cho năng suất thấp và không thế cung cấp đủ lương thực cho dân số thế giới liên tục tăng trưởng. Họ cũng cảnh báo khả năng nhiễm mầm bệnh tiềm tàng từ việc sử dụng phân chuồng; một số so sánh cho răngg người ủng hộ thực phẩm hữu cơ như những người tín đồ tôn giáo.

Quan điểm chống BĐG

Được ủng hộ về tài chính và lý luận bởi ngành thực phẩm hữu cơ, những người phản đối thực phẩm BĐG tôn sùng nông nghiệp hữu cơ như một phương pháp thay thế khả thi cho công nghệ BĐG. Chế giễu công nghệ BĐG là một sản phẩm của các tập đoàn nông nghiệp lớn, những người phản đối nhấn mạnh việc thực hành canh tác hữu cơ giúp bảo vệ đất, giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu, và giúp thực phẩm được định giá được cao hơn (nhưng sản lượng không cao hơn). Họ quảng bá thực hành canh tác hữu cơ, bao gồm cả luân canh, làm đất và cây che phủ là các phương thức canh tác bền vững, thân thiện với hệ sinh thái hơn so với canh tác truyền thống hoặc canh tác sử dụng công nghệ sinh học.

Đối với họ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ BĐG luôn là một thử nghiệm tiềm tàng nhiều ng