Cũng theo truyền thuyết, những cây thanh tùng này được trồng để tưởng niệm cuộc chiến hào hùng giữa người Viking và người Saxons Anglo vào năm 859.

Cũng theo truyền thuyết, những cây thanh tùng này được trồng để tưởng niệm cuộc chiến hào hùng giữa người Viking và người Saxons Anglo vào năm 859.