Hiện nay, chúng ta rất khó có thể cơ hội chiêm ngưỡng những cây thanh tùng cổ như ở Kingley Vale.

Hiện nay, chúng ta rất khó có thể cơ hội chiêm ngưỡng những cây thanh tùng cổ như ở Kingley Vale.