Thanh tùng thường có tuổi thọ từ 400 đến 600 năm, nhưng một số cây vẫn có thể sống lâu hơn. Tuổi của thanh tùng khó xác định vì vòng gỗ không ổn định, có thân còn bị rỗng.

Thanh tùng thường có tuổi thọ từ 400 đến 600 năm, nhưng một số cây vẫn có thể sống lâu hơn. Tuổi của thanh tùng khó xác định vì vòng gỗ không ổn định, có thân còn bị rỗng.