Dưới bóng của cây thanh tùng khổng lồ kỳ dị không có bất cứ thảm thực vật nào khác, thậm chí cỏ cũng không thể phát triển.

Dưới bóng của cây thanh tùng khổng lồ kỳ dị không có bất cứ thảm thực vật nào khác, thậm chí cỏ cũng không thể phát triển.