Những cây thanh tùng cổ có hình dạng kỳ dị với thân hình vặn vẹo, méo mó, các cành khổng lồ đâm xoáy vào đất như những con rắn, các rễ phụ cuồn cuộn nổi lên.

Những cây thanh tùng cổ có hình dạng kỳ dị với thân hình vặn vẹo, méo mó, các cành khổng lồ đâm xoáy vào đất như những con rắn, các rễ phụ cuồn cuộn nổi lên.