Ngay cả nạn nhân được cứu chữa kịp thời, họ vẫn có khả năng bị thoái hóa các đường dẫn hệ thần kinh, viêm đa dây thần kinh.

Ngay cả nạn nhân được cứu chữa kịp thời, họ vẫn có khả năng bị thoái hóa các đường dẫn hệ thần kinh, viêm đa dây thần kinh.