Thông tin báo chí

Giống cây BĐG đầu tiên sẽ sớm được thương mại hoá tại Indonesia

Hình SEQ Hình * ARABIC 1: Mía đường biến đổi gen - Nguồn: ISAAA
Mía đường biến đổi gen – Nguồn: ISAAA

Tháng 8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã hoàn tất cấp phép phê duyệt an toàn thức ăn chăn nuôi cho sự kiện NXI-4T được phát triển bởi công ty PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) – một công ty đường vốn nhà nước. Công ty PTPN XI đang lên kế hoạch để thương mại hoá các giống mía đường tích hợp sự kiện này trong thời gian sớm nhất.

Gen biểu hiện thành phần “osmoprotectant” được đưa vào nhờ phương pháp chuyển gen qua vi khuẩn đất “Agrobacterium Tumefaciens”. Sự kiện biến đổi gen NXI-4T được tạo ra có khả năng chịu hạn – là kết quả của nỗ lực hợp tác và làm việc của công ty PTPN XI, Đại học Jember và Công ty Ajinomoto. Giống mía BĐG tích hợp sự kiện này kỳ vọng có thể cho ra được lượng đường nhiều hơn 10-30% so với đường giống đường thông thường trong điều kiện hạn hán.

Thông tin tham khảo:

Mía đường biến đổi gen sẽ sớm được thương mại hóa tại Indonesia: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16962

Post Comment