Khi bị những chiếc gai tầm ma Urtica ferox đâm phải, nạn nhân bị trúng độc có phản ứng rất đau đớn do bị phát ban, ngứa, viêm da.

Khi bị những chiếc gai tầm ma Urtica ferox đâm phải, nạn nhân bị trúng độc có phản ứng rất đau đớn do bị phát ban, ngứa, viêm da.