Màu lam lấp lánh của lá cây họ Thu Hải Đường.

Màu lam lấp lánh của lá cây họ Thu Hải Đường.