Cây thông Noel được xem là một đồ trang trí không thể thiếu trong dịp Giáng sinh.

Cây thông Noel được xem là một đồ trang trí không thể thiếu trong dịp Giáng sinh.