Do đó, các chủ trang trại trồng thông thường phải phun thuốc trừ sâu và bón phân cho cây phát triển tốt.

Do đó, các chủ trang trại trồng thông thường phải phun thuốc trừ sâu và bón phân cho cây phát triển tốt.