Một cây thông thường mất khoảng 8 năm phát triển nên người ta phải trồng rất nhiều để cung cấp đủ cho thị trường.

Một cây thông thường mất khoảng 8 năm phát triển nên người ta phải trồng rất nhiều để cung cấp đủ cho thị trường.