Cây trồng khác

Phát hiện hai loài Tỏi rừng mới chỉ có ở Việt Nam

Khoa hoc cay trong: Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học tổng hợp Ludwig-Maximilians, Cộng hòa Liên bang Đức vừa phát hiện hai loài tỏi rừng mới ở Quảng Ngãi.

Hai loài này được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa số 265, tập 1, năm 2016. Hai loài mới này được đặt tên là Tỏi rừng averyanov Aspidistra averyanovii N.S. Lý & Tillich và Tỏi rừng hoa nhỏ, Aspidistra parviflora N.S. Lý & Tillich.

Cây và hoa loài Tỏi rừng averyanov Aspidistra averyanovii N.S. Lý & Tillich.
Cây và hoa loài Tỏi rừng averyanov Aspidistra averyanovii N.S. Lý & Tillich. (Ảnh: website Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Cây và hoa loài Tỏi rừng hoa nhỏ, Aspidistra parviflora N.S. Lý &Tillich.
Cây và hoa loài Tỏi rừng hoa nhỏ, Aspidistra parviflora N.S. Lý &Tillich. (Ảnh: website Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Loài Tỏi rừng averyanov được tìm thấy ở độ cao từ 130–270m so với mực nước biển. Đây là loài cỏ thân rễ đa niên, cao khoảng 80cm, thân rễ bò ngang mặt đất, không phân nhánh. Lá dạng hình trứng rộng đến hình trứng elip, mang 5–6 cặp gân nổi mặt dưới; cuống lá dài 28–69cm. Phát hoa mọc từ gốc thân rễ, hoa nằm ngang hay hướng xéo lên, có mùi hơi hôi.

Loài Tỏi rừng hoa nhỏ thường mọc ở 380-460m so với mực nước biển, bên dưới tán rừng thứ sinh cây lá rộng ưu thế cây họ Dầu, tại núi Dầu, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là loài đa niên cao 50cm, thân rễ phân nhánh ngang thẳng đứng hay trên mặt đất, mang nhiều rễ nôm cứng. Lá dạng hình elip trứng ngược; cuống lá cứng, dài cỡ 6–15cm. Nhiều phát hoa mọc từ gốc, nằm ngang hay hướng xéo lên.

Việc phát hiện ra hai loài mới này đã nâng tổng số loài Tỏi rừng ở nước ta lên con số 52.

Theo: Tiền phong