Các loài cây đệm được phát hiện ở độ cao 6.150 m trên mực nước biển.

Các loài cây đệm được phát hiện ở độ cao 6.150 m trên mực nước biển.