Đây là loại thực vật mọng nước có nguồn gốc các nước phía Nam châu Phi thuộc chi thực vật có hoa trong họ Aizoaceae.

Đây là loại thực vật mọng nước có nguồn gốc các nước phía Nam châu Phi thuộc chi thực vật có hoa trong họ Aizoaceae.