Đây là loài cây không chưa độc, thậm chí trẻ em ở một số nước châu Phi còn sử dụng chúng để dập tắt cơn khát.

Đây là loài cây không chưa độc, thậm chí trẻ em ở một số nước châu Phi còn sử dụng chúng để dập tắt cơn khát.