Thực chất, khu rừng phù thủy ở Kingley Vale là một trong những khu rừng thanh tùng lớn nhất, tuyệt vời nhất ở Tây Âu.

Thực chất, khu rừng phù thủy ở Kingley Vale là một trong những khu rừng thanh tùng lớn nhất, tuyệt vời nhất ở Tây Âu.