Tầm gửi là tên gọi chung cho các loài cây sống ký sinh trên cây chủ.

Tầm gửi là tên gọi chung cho các loài cây sống ký sinh trên cây chủ.