Đậu nành dẫn đầu xu hướng thực phẩm xanh.

Đậu nành dẫn đầu xu hướng thực phẩm xanh.