Mỗi chiếc lá này có thể chịu tải trọng lên đến 80kg, tương đương với một người trưởng thành.

Mỗi chiếc lá này có thể chịu tải trọng lên đến 80kg, tương đương với một người trưởng thành.