Ngoài ra, các yếu tố như sét đánh, sự phá hoại của nấm, vi khuẩn hay động vật cũng có thể là nguyên nhân khiến cây bị rỗng ruột.

Ngoài ra, các yếu tố như sét đánh, sự phá hoại của nấm, vi khuẩn hay động vật cũng có thể là nguyên nhân khiến cây bị rỗng ruột.