Tại một số quốc gia, cây trồng biến đổi gen (BĐG) đã cùng tồn tại với cây trồng truyền thống và các trang trại hữu cơ. Tranh cãi hiện tại xoay quanh việc liệu hệ thống nông nghiệp BĐG và truyền thống có thể cùng tồn tại không?

Thực phẩm hữu cơ xuất hiện giống như 1 trào lưu tích cực, giúp người tiêu dùng cảm thấy được trao quyền lựa chọn loại thực phẩm phù hợp cho gia đình. Tuy nhiên, giống như bất cứ trào lưu nào, có rất nhiều sự thật và nhầm tưởng về các sản phẩm được nhãn dán “hữu cơ” mà bạn chưa biết. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin nhằm mang đến cái nhìn minh bạch hơn cho bạn đọc.

Rất nhiều người tiêu dùng mua thực phẩm hữu cơ với niềm tin loại thực phẩm này không sử dụng hoá chất và thuốc trừ sâu. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác! Có tới 5.500 sản phẩm thuốc trừ sâu và hoá chất được sử dụng trong canh tác hữu cơ

CropLife cùng các hiệp hội và tổ chức đối tác bao gồm: EuroCham, US-ASEAN, US Chamber, EU-ASEAN, HACAS và VIPA đã cùng nhất trí ký tuyên bố chung trong đó thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ để hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững, tiếp nghiên cứu phát triển sản phẩm tiên tiến, cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả.