Từ thời vua Hùng, đậu nành đã được du nhập vào Việt Nam

Từ thời vua Hùng, đậu nành đã được du nhập vào Việt Nam